loader image

Rulljalusier

Rulljalusier

Beställ ett rulljalusi som hjälper till att hålla inbrottstjuvar ute från er butik.
Abax i Huddinge specialdesignar jalusier efter era behov.

I vårt produktprogram finns rulljalusier, dels oklassade och dels certifierade i såväl säkerhetsklass 3 som 4 enligt den europeiska säkerhetsstandarden ENV 1627. Samtliga rulljalusier tillverkas i vår verkstad i Huddinge. Vi samarbetar med återförsäljare i hela landet, som ansvarar för montering och service. Om projektet omfattar såväl rulljalusier som aluminium- och/eller stålpartier, kan vi erbjuda en konkurrenskraftig paketlösning.

Oklassade rulljalusier:
Inga krav ur inbrottsskyddssynpunkt

Säkerhetsklass 3:
Stoppar den vanliga tjuven utrustad med kofot mm. Provtid 5 min. Tryck över lås 600kg, tryck mot hörn 300kg.

Säkerhetsklass 4:
Stoppar den erfarne tjuven utrustad med kofot, yxa, borrmaskin, bågfil och plåtsax mm. Provtid 10 min. Tryck över lås 1000kg, tryck mot hörn 600kg.

Samtliga rulljalusier levereras som standard i naturanodiserade aluminiumprofiler för max jalusibredd x höjd: 7,5 x 5 m . Abax rulljalusi monteras in- eller utvändigt med front- eller nischmontage och med 230 V tubmotor i rullen som – om så önskas – täcks med en kåpa. Motorn låser jalusien i stängt läge. Abax Säkerhetsjalusi i säkerhetsklass 3 och 4 levereras alltid med 2 st Abax jalusilås.

Vid önskemål om genomsikt i rulljalusier i kombination med krav på säkerhetsklass 3 kan Abax Säkerhetsjalusi tillhandahållas med varannan profil heltäckande.

Abax säkerhetsjalusi i säkerhetsklass 4 levereras med en heltäckande speciallamell.

Lamellbeteckningar

Tillval:

  • Lackerade profiler i valfri kulör enligt RAL-skalan
  • Abax jalusilås med eller utan mikrobrytare
  • Nödmanöver för manövrering vid strömavbrott
  • MiniGuard är ett UPS-system framtaget för att geen säker backuplösning. Vid strömavbrott kopplas MiniGuard in på några ms och säkerställer driften.
  • Rullsäkring, som är ett krav vid persontrafik
  • Reläbox för styrning av flera jalusier
  • Kassett över uppsamlingsrullen finns som standard i antingen 250x250 eller 300x300 mm.

Abax RG - 618

Abax RG - 618

Abax RG - 618

Abax RG - 618

Abax RG - 618

Abax RG - 618