loader image

Om företaget

Om företaget

Abax Dörrsystem är företaget som tar ansvar för helhetslösningar anpassade efter dina behov.
Ett tryggt val.


Abax strategi är att arbeta fram en helhetslösning som är anpassad efter kundens behov. Därför har vi på Abax Dörrsystem valt att inte binda oss till en enda leverantör. Tillsammans med våra sammarbetspartners kan vi erbjuda det bästa branschen har.

Abax Dörrsystem är licensierad tillverkare av aluminiumpartier: dörrar, fönster, fasader och glastak enligt Sapa Building System.

Företaget har från starten 1987 och till årsskiftet 2003/2004, drivits under namnet Abax Aluminium AB. Namnändringen motiveras av att produktprogrammet breddats till att även omfatta stålpartier, brand- och säkerhetsdörrar av stål, gallergrindar, rulljalusier och närliggande produkter inom området skydd och säkerhet.

2016-01-01 förvärvar Karlstad Byggaluminium & Montage AB tillsammans med ABAX Dörrsystem AB aktieposter i Dala Metallpartier AB och som nya delägare öppnas nya större möjligheter för ett maximalt utnyttjande av vår produktionskapacitet av aluminiumprodukter i Mellansverige och Mälardalen.

Vårt kontor och produktionsverkstad finns i Huddinge och vi vänder oss till fastighetsägare, bostadsrättsföreningar, byggnadsentreprenörer, glasmästare och låssmeder i storstockholmsregionen.

Företaget har för närvarande 17 personer anställda, alla med lång erfarenhet av branschen och med stort kunnande inom respektive ansvarsområde.

Abax Dörrsystem AB ägs av:


Andreas Färneland


Stefan Andreasson

Våra medarbetare:


Christer Claesson


Ingvar Pettersson


Anders Sjöström


Peter Muftig


Christine EL-Alami