Abax RG 618

Mycket god genomsiktlighet. Genomsikt och säkerhet i en unik visuell kombination. RG 618 är ett säkert val för din butik.

Abax RG 618 är ett rullgaller med mycket god genomsiktlighet som med fördel kan användas som skalskydd eller i avgränsande syfte för miljöer där exponering efter stängningsdags är ett önskemål.

Abax RG 618 finns i utförande som är klassat enligt EN 1627:2011 i säkerhetsklasserna RC2 och RC3.

Abax RG 618 levereras som standard med tubmotor inkl. nödmanöver och styrning med nyckelbrytare. Som tillval kan låsenheter för Assa cylinder 701 med mikrobrytare för indikering om porten är i låst eller öppet läge erhållas. Rullformad kassett som döljer och skyddar jalusin i upprullat läge och förhindrar obehörigt tillträde till motor och elektriska installationer. Kassetten skyddar även mot smuts, snö och isbildning.

Abax RG 618

Rulljalusi Abax RG 618

Se några av våra referensinstallationer nedan:

Broschyrer

Kontakta oss och begär mer infomation

Jag vill ha offert
Ange gällande säkerhetsklass. Svara "vet ej" om du är osäker. Se förklaring ang säkerhetsklasser på sidan: http://abax.se/Produkter/Rulljalusier
Abax RG 618