Rulljalusier

Beställ ett rulljalusi som hjälper till att hålla inbrottstjuvar ute från er butik. Abax i Huddinge specialdesignar jalusier efter era behov.

 

I vårt produktprogram finns rulljalusier, dels oklassade och dels certifierade i såväl säkerhetsklass 3 som 4 enligt den europeiska säkerhetsstandarden ENV 1627. Samtliga rulljalusier tillverkas i vår verkstad i Huddinge. Vi samarbetar med återförsäljare i hela landet, som ansvarar för montering och service. Om projektet omfattar såväl rulljalusier som aluminium- och/eller stålpartier, kan vi erbjuda en konkurrenskraftig paketlösning.

Oklassade rulljalusier:

Inga krav ur inbrottsskyddssynpunkt

Säkerhetsklass 3:

Stoppar den vanliga tjuven utrustad med kofot mm. Provtid 5 min. Tryck över lås 600kg, tryck mot hörn 300kg.

Säkerhetsklass 4:

Stoppar den erfarne tjuven utrustad med kofot, yxa, borrmaskin, bågfil och plåtsax mm. Provtid 10 min. Tryck över lås 1000kg, tryck mot hörn 600kg.

Samtliga rulljalusier levereras som standard i naturanodiserade aluminiumprofiler för max jalusibredd x höjd: 7,5 x 5 m . Abax rulljalusi monteras in- eller utvändigt med front- eller nischmontage och med 230 V tubmotor i rullen som – om så önskas – täcks med en kåpa. Motorn låser jalusien i stängt läge.
Abax Säkerhetsjalusi i säkerhetsklass 3 och 4 levereras alltid med 2 st Abax jalusilås.

Vid önskemål om genomsikt i rulljalusier i kombination med krav på säkerhetsklass 3 kan Abax Säkerhetsjalusi tillhandahållas med varannan profil heltäckande.

Abax säkerhetsjalusi i säkerhetsklass 4 levereras med en heltäckande speciallamell.

 

Lamellbeteckningar

  Tillval:
  • Lackerade profiler i valfri kulör enligt RAL-skalan
  • Abax jalusilås med eller utan mikrobrytare
  • Nödmanöver för manövrering vid strömavbrott
  • MiniGuard är ett UPS-system framtaget för att geen säker backuplösning. Vid strömavbrott kopplas MiniGuard in på några ms och säkerställer driften.
  • Rullsäkring, som är ett krav vid persontrafik
  • Reläbox för styrning av flera jalusier
  • Kassett över uppsamlingsrullen finns som standard i antingen 250x250 eller 300x300 mm.

 


Kontakta oss och begär mer infomation

Jag vill ha offert
Ange gällande säkerhetsklass. Svara "vet ej" om du är osäker. Se förklaring ang säkerhetsklasser på sidan: http://abax.se/Produkter/Rulljalusier
Rulljalusier